Iedereen in Nederland, zakelijk of privé, heeft last van de uitbraak van het Coronavirus en heeft te maken met de genomen gezondheidsmaatregelen van de Rijksoverheid. Hopelijk gaat alles naar omstandigheden goed met jou :). Wij willen je een update geven over de getroffen steunmaatregelen voor ondernemers en wat wij voor jou kunnen betekenen. Wij weten dat dit een lange stuk tekst is, maar het is het lezen waard.

Allereerst hebben wij van Bookd besloten om de richtlijnen van de Rijksoverheid op te volgen om thuis te werken. Natuurlijk zijn we gewoon bereikbaar zoals je van ons gewend bent, wel zullen we afspraken zo veel als mogelijk online doen.

Wat voor invloed hebben de maatregelen op jou, als ondernemer? 

Of jij als ondernemer recht hebt op steun door middel van één of meerdere steunmaatregelingen hangt af van de branche, jouw ondernemingsvorm en de mate waarin je last hebt van de uitbraak van het Coronavirus. 

Welke maatregelen heeft de Rijksoverheid genomen? 

1.    Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)
2.    Noodloket voor ondernemers
3.    Uitstel betaling van belastingen en verlaging boetes
4.    Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (Bijstand)
5.    Compensatieregeling getroffen sectoren

Hieronder leggen we de steunmaatregelen per maatregel voor jou uit.

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Verwacht je een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kan je bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van je omzetverlies. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. 

De periode van drie maanden kun je eenmalig verlengen met nog eens drie maanden, hier zitten wel voorwaarden aan vast. Het UWV geeft jou tijdens deze tegemoetkoming een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kun je jouw personeel blijven doorbetalen. Een voorwaarde van deze maatregel is dat je in de periode van de tegemoetkoming geen personeel mag ontslaan om bedrijfseconomische redenen. 

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) regeling wordt zo snel mogelijk voor jou opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling Werktijdverkorting. Voor de regeling Werktijdverkorting kunnen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al ingediend zijn, maar nog niet zijn afgehandeld, worden afgehandeld in de nieuwe regeling. 

Het is dus nog niet mogelijk om deze nieuwe regeling aan te vragen. Klik hier voor meer informatie over de Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten.

2. Noodloket voor ondernemers

Ben je meteen ernstig getroffen door de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen ter bestrijding van de Coronavirus? En is jouw omzet daardoor helemaal of een groot deel verdwenen? Er komt een noodloket waar je als ondernemer een tegemoetkoming kunt aanvragen. Deze tegemoetkoming bestaat uit een eenmalige gift van € 4.000,- voor ondernemers in nood. 

Deze regeling is een noodvoorziening. Het gaat hier vooral om eet- en drinkgelegenheden en andere ondernemingen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. Denk aan schoonheidssalons en andere ondernemingen, die in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstand regel. 

De voorwaarden voor deze noodvoorziening worden op dit moment verder uitgewerkt. Wel is bekend dat één van de voorwaarde van deze noodvoorziening is dat jouw onderneming een fysieke ruimte buiten het eigen huis moet hebben. Deze noodvoorziening is voor een periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemers die aan een bepaald type onderneming en sector voldoen. Je kunt deze regeling nog niet aanvragen, er wordt hier later meer bekend over gemaakt.

Wat betekent Corona voor jou als ondernemer?

3. Uitstel betaling van belastingen en verlaging boetes

Je kunt nu makkelijker uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoef je niet te betalen. 

Ook is het niet meer nodig om direct bewijsmateriaal mee te sturen met het verzoek tot uitstel. Daar krijg je als ondernemer langer de tijd voor. 

Uitstel van betaling van belastingen

Ondernemers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Nadat de brief met jouw verzoek is ontvangen, zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijg je dus uitstel van betaling. Later gaat de Belastingdienst elk verzoek individueel beoordelen. 

Je hoeft als ondernemer niet gelijk de vereiste “verklaring van een derde-deskundige” mee te sturen. De Rijksoverheid wil dit proces voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken met zo min mogelijk administratie en onderzoekt nog hoe dit het meest eenvoudig kan worden uitgewerkt.

Verzuimboete vervalt

Om jou als ondernemer tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een boete (verzuimboete) voor het niet en/of tijdig betalen weglaten of terugdraaien. De verzoeken die binnenkomen worden handmatig in behandeling genomen, waardoor de behandeltijden op kunnen lopen.

Invorderingsrente naar bijna 0%

Wanneer je een aanslag niet op tijd hebt betaald, werd er normaal gesproken invorderingsrente gerekend van 4% vanaf het moment dat je had moeten betalen. Om te zorgen dat je als ondernemer makkelijker uitstel kunt aanvragen, zorgt de Rijksoverheid dat vanaf 23 maart 2020 de rente tijdelijk wordt verlaagd naar 0,01%. Omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is het percentage naar 0% te verlagen, wordt het percentage tijdelijk op 0,01% gezet.

Belastingrente naar bijna 0%

Als je, als voorbeeld, te weinig belasting hebt betaald aan de Belastingdienst, wordt er belastingrente gerekend. De belastingrente is normaal gesproken 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. De Rijksoverheid verlaagt vanaf 1 juni 2020 de belastingrente tijdelijk naar 0,01%. De enige uitzondering hierop is de belastingrente in de inkomstenbelasting, die verlaging gaat in vanaf 1 juli 2020.

Wijzigen van voorlopige aanslag

Je betaalt nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Verwacht jouw onderneming een lagere winst door het Coronavirus?  Dan kan je een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. 

Deze verzoeken worden door de Belastingdienst toegestaan, waardoor je als ondernemer meteen minder belasting betaalt. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je als de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al hebt betaald. In dat geval krijgt je het verschil uitbetaald.

Bookd kan verklaring derde deskundige opstellen

Wij vanuit Bookd een verklaring geven als derde deskundige voor het uitstellen van het betalen van belastingen. Voor onze klanten met een abonnement zullen wij dit kosteloos doen. Mocht je hiervan gebruik willen maken, kun je dit ons laten weten door een mailtje te sturen naar support@bookd.nl.

Ben je geen klant van Bookd? Dan kunnen we dit ook voor je doen tegen kostprijs van €75,00 excl. BTW.

4. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Bijstand)

Ben je een zelfstandige ondernemers/ zzp’er? Je kan voor een periode van drie maanden inkomensondersteuning krijgen door de gemeente. Deze bijstandsregeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en dit hoef je later niet terug te betalen. 

Wel vraagt het kabinet aan de zelfstandige ondernemers om pas gebruik te maken van de regeling, wanneer dit écht nodig is.

Wat houdt deze tijdelijke bijstandsregeling in?

Normaal gesproken wordt aan de hand van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) de zelfstandige ondernemer getoetst op levensvatbaarheid, een vermogens- en/of partnertoets. Tijdens deze regeling worden deze toetsingen niet uitgevoerd, waardoor er een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Nu wordt jouw aanvraag binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden de inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Voorheen kon dit tot 13 weken duren. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling (maximaal ca. € 1.500,- per maand, netto). 

Deze versnelde procedure geldt ook voor de aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Ook zal een lager rentepercentage worden gerekend dan normaal. Deze bijstandsregeling wordt nog verder uitgewerkt door de Rijksoverheid.

5. Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen van de Rijksoverheid hebben enorme impact op de inkomsten in een aantal branches. Zoals bijvoorbeeld de verplichte sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen moeilijk worden ingehaald wanneer het Coronavirus achter de rug is. De Rijksoverheid komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in bepaalde branches. Deze regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op staatssteun. Deze regeling is dus nog niet definitief en er is nog niet bekend in welke mate de Rijksoverheid ondernemers gaat compenseren hiervoor.

bookd blogger
crypto & nft lover

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen.