Om echt te kunnen vertrouwen zul je veel lef moeten hebben. Je moet namelijk vaak tegen je gevoel ingaan. De een zal meer moeite hebben met het vertrouwen van anderen dan de ander. Dit is ook het moeilijkste van het anders durven te werken.

Toch is vertrouwen het sleutelwoord om het eenvoudig te houden.

Veel bedrijven, organisaties of instanties vallen terug op oude routines die vol zitten met controles, barrières of hiërarchie.

Ik ben er van overtuigd dat de mens in het algemeen het beste voorheeft met zijn omgeving en dat hij is te vertrouwen, dit uiteraard wel in de juiste omstandigheden. Als iemand opgroeit op een plek waar hij moet overleven, zal hij ongetwijfeld in eerste instantie aan zichzelf denken. Iemand die in een achterstandswijk leeft, zonder zorgende ouders, of in een oorlogsgebied, zal misschien sneller op het dievenpad gaan of de zaak bedonderen. Over deze groep heb ik het hier niet, maar ik heb het over personen die “normaal” opgroeien, meedraaien in de maatschappij en geen redenen hebben om rare dingen uit te halen.

Vertrouwen op de werkvloer zorgt voor een aantal belangrijke dingen

  • Rust
  • Geen verlies aan controles
  • Moraal oftewel hart voor de zaak wordt verhoogd
  • Effectiviteit gaat omhoog

Rust

Als manager hoef je niet met achterdocht aan de slag te gaan. Je kunt je concentreren op alles wat goed gaat en je hoeft niet na te denken over wat er allemaal zou kunnen gebeuren achter je rug. Je hoeft geen negatieve energie te spenderen aan wantrouwen. Als je bij alles moet nadenken over wat je medewerkers zouden kunnen uithalen, dan ben je in mijn ogen met de verkeerde dingen bezig.

Als je als leider niet negatief wordt belast met de angst voor wat er mis zou kunnen gaan, gebeuren er twee dingen. Ten eerste blijf je zelf beter in je positieve energie en het geeft je vleugels. Ten tweede wordt je omgeving er beter van.

Denk maar na: wanneer slaap je beter? Met de gedachte dat het goed gaat of met de gedachte dat iemand je weleens zou kunnen bedonderen?

Geen verlies aan controles

Je staat elke dag voor een keuze. Richt je het bedrijf of de omgeving in naar de mensen die je vertrouwt of naar de mensen die je wantrouwt? Dit lijkt iets kleins, maar in de praktijk is dit vaak een fundamenteel verschil. Maak je grote protectiesystemen iets dat op basis van wantrouwen voor die ene medewerker die kwaad in de zin heeft, of gooi je alles open op basis van het vertrouwen in jouw medewerkers? Ga je uit van wantrouwen, dan moet je een fort bouwen bij alles wat je doet. Helaas gaat het zo bij de meeste bedrijven…

Vertrouwen of controleren?

Wat gebeurt er dan als je jouw medewerker vertrouwd?

Misschien kun je het naïef noemen, maar ik ben ervan overtuigd dat hoe hoog je de hekken ook maakt, een echt kwaadwillend iemand er toch wel overheen komt. Waarom dan die hekken? Sterker nog, ik kan het niet wetenschappelijk onderbouwen, maar ik ben ervan overtuigd dat juist door het optuigen van hekken medewerkers worden uitgelokt verkeerde dingen te gaan doen. Ik zie dit bij medewerkers hetzelfde als bij kinderen.

Als je een kind verbiedt een snoepje uit de pot te pakken, is de kans groot dat als de ouders even niet kijken, het kind de snoeppot induikt. De snoeppot is iets spannends geworden. Iets waar het kind naartoe wordt getrokken. Maar op het moment dat je de snoeppot vrijgeeft, is het spannende eraf en zal de neiging om erin te duiken wegvallen. Zeker als je daarbij ook nog de verantwoordelijkheid deelt en geeft. Ik kan het niet bewijzen. Ik ben er wel van overtuigd

Betere moraal

Vertrouwen geeft rust aan jou als leidinggevende. Zoals hierboven beschreven, er gaat geen geld verloren aan controles en een derde voordeel aan het geven van vertrouwen. Medewerkers die in een omgeving van vertrouwen werken, hebben een betere moraal. Ze voelen zich serieus genomen en gerespecteerd. Dit zou op zichzelf al een reden kunnen zijn om je werkgever niet of minder te bedonderen.

Een medewerker die niet elke keer verantwoording moet afleggen, die zelf iets mag beslissen, die zelf zaken mag inkopen of bij informatie en middelen kan, is meer betrokken bij zijn werk. Dit geeft meer arbeidsvreugde en zorgt voor een positieve werkomgeving. De medewerker voelt zich meer betrokken. Alsof het bedrijf ook een stuk van hemzelf is.

In mijn bedrijf hebben de meeste teamgenoten een sleutel van het gebouw en kan iedereen erin wanneer hij wil. Dit lijkt iets kleins, maar een sleutel is voor mij meer dan alleen een middel om binnen te komen. Het geven van de sleutel staat voor mij ook symbool voor het vertrouwen dat ik heb in de medewerker. Het staat symbool voor het gegeven dat het bedrijf ook deels van de medewerker is. Het is ook zijn omgeving. Hij is er medeverantwoordelijk voor.

bookd blogger
crypto & nft lover

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen.