Een van de voordelen van moderne AED’s is het gegeven dat deze door iedere burger gebruikt mogen en kunnen worden. U heeft geen medische achtergrond nodig om een AED te kunnen bedienen. Dit komt onder meer door de slimme software waarvan deze moderne apparaten voorzien zijn. De software begeleidt een gebruiker bij het uitvoeren van een reanimatie middels een AED. Het is afhankelijk van het model AED wat u aanschaft, op welke manier dit gebeurt: via een lcd-scherm, een luidspreker of een combinatie van allebei. In sommige gevallen heeft u de mogelijkheid een AED uit te voeren met meertalige instructies. 

Speciale AED trainers voor zorgverleners 

In sommige gevallen kan het prettig zijn een reanimatie met een AED al eens gesimuleerd en doorlopen te hebben. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, als iemand in uw omgeving te maken krijgt met een hartstilstand. Het geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, enzovoorts. Immers, de kans dat iemand in hun omgeving getroffen wordt door een hartstilstand is relatief groot. Voor deze groepen gebruikers worden speciale AED trainers aangeboden. Het zijn apparaten die qua ontwerp iets afwijken van de gebruikelijke AED en welke geen schok kunnen toedienen. Ieder risico op een ongeluk wordt zo vermeden. Met een AED trainer is het mogelijk alle instructies die het apparaat bij het gebruik ervan zal geven, al eens te doorlopen. Er worden standaard een aantal trainingsscenario’s toegevoegd. 

Training in het gebruik van AED's: dit moet u weten! 

Volg een reanimatiecursus in de buurt 

Naast de mogelijkheid om zelf te oefenen met een AED trainer, kunt u het volgen van een reanimatiecursus overwegen. Er zijn verschillende organisaties die deze cursussen aanbieden, waarbij wordt ingezoomd op het gebruik van een AED tijdens zo’n reanimatie. Een voorbeeld van een organisatie die hierin voorziet is het Rode Kruis. 

bookd blogger
crypto & nft lover

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen.