Bij het laten groeien van je bedrijf is financieel vooruitkijken super belangrijk. Uit het onderzoek van Sprout blijkt dat slechts 25% van de ondernemers zich laat ondersteunen bij de rentabiliteit prognoses (begroting van de winstgevendheid van een onderneming) en het regelen van de pensioenvoorziening. Financieel vooruitkijken is belangrijk om problemen te voorkomen en om betere beslissingen te kunnen nemen waarmee je je doelen stelt en niet onbelangrijk deze ook bereikt.

Opvallend is dat weinig ZZP’ers en MKB’ers in het onderzoek aangeven lang vooruit te kijken. Men schakelt wel adviseurs in voor de korte termijn noodzakelijke financiële acties, zoals belastingaangifte en het bijhouden van de bedrijfsadministratie en boekhouding.

Onderbelicht

De lange termijn lijkt wat onderbelicht te blijven. Bij het opstellen van een rentabiliteit prognose kan je laten zien welke factoren van belang zijn voor de kosten en opbrengsten en wanneer het break-even point wordt bereikt. Daarnaast kan je berekenen hoe toekomstige kosten en opbrengsten effect hebben op de winstgevendheid van jouw onderneming.

Als ondernemer stel je doelen op voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en voor de ontwikkeling van je onderneming. Je ambitie kan zijn om te groeien met je bedrijf, om te innoveren, om internationaal actief te worden of om een andere onderneming over te nemen.

De volgende tools of hulpmiddelen zijn beschikbaar om in eerste instantie zelf als ondernemer mee aan de slag te gaan. Uiteraard kan je deze hulpmiddelen ook samen met een adviseur gebruiken of samen met een bevriende ondernemer uit jouw netwerk.

Business model canvas

Dit is een overzicht waarin je verschillende aspecten van je onderneming in één schema zet. Je brengt je (nieuwe) doelgroep in kaart, je activiteiten, je toegevoegde waarde, je klantrelaties, de benodigde resources, je verkoopkanalen, je verdienmodel, je partners en je kostenstructuur.

Scenarioplanning

Via scenarioplanning kan je niet de toekomst voorspellen, maar je kunt wel nadenken over verschillende strategieën die je kan inzetten en hun mogelijke gevolgen. Daarnaast kijk je naar trends en ontwikkelingen, die impact hebben op je onderneming. Hiermee krijg je ook input voor je financiële planning op lange termijn.

Ondernemingsplan

In een ondernemingsplan of businessplan werk je wat uitgebreider en meer in detail je concept uit. Online kan je veel modellen vinden die je gratis kan downloaden. Onder meer banken, Qredits en het IMK bieden een template aan. Deze zijn eigenlijk allemaal hetzelfde opgebouwd.

Ze besteden aandacht aan de volgende onderwerpen: de ondernemer, het idee of concept, de organisatie van de onderneming, marktonderzoek en marketing en het financiële plan. In het financiële plan kijk je drie of vijf jaar vooruit, maar kan ook langer. In de exploitatiebegroting bereken je onder meer de verwachte winstgevendheid van je onderneming. Je kan hierbij als uitgangspunt je financiële resultaten van de afgelopen (bijvoorbeeld drie) jaren hanteren.

Er zijn ook bedrijven die je goed kunnen helpen met het opstellen van een businessplan. Een bedrijf waar wij goede ervaringen mee hebben is www.deondernemersgeest.nl

Slechts 25% van ZZP en MKB plant financieel vooruit

Pensioen

Je pensioen is een heel concreet voorbeeld van iets dat je nu moet regelen om op langer termijn een gewenst resultaat te realiseren. In de volgende link vind je meer informatie over de aandachtspunten. https://www.ondernemersplein.nl/regel/pensioen/.

Gebruik de kennis van experts

Tot slot een tip: laat je bij twijfel adviseren door een expert. We werken samen met experts op het gebied van fiscale zaken, pensioenen, verzekeringen, juridische zaken, personeelszaken enz. Vraag naar de mogelijkheden.

bookd blogger
crypto & nft lover

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen.