Recentelijk is er een onderzoeksrapport gepubliceerd die grote gevolgen kan hebben voor de advocatuur. Het onderzoek ging er om of de advocatuur moet worden opengebroken. Dit zou betekenen dat de advocatuur toegankelijker moet worden voor nieuwe toetreders. Tot op heden mogen namelijk alleen advocaten een advocatenkantoor starten. 

De vraag is of het nog wel redelijk is of alleen advocaten een advocatenkantoor mogen starten. Daarom verrichte onderzoeksbureau OWDC in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming een onderzoek naar de vraag of niet ook anderen een advocatenkantoor mogen starten.

De kwaliteit van de advocatuur

Uit het onderzoeksrapport van OWDC blijkt dat er zeker mogelijkheden zijn om de advocatuur in die zin open te breken dan ook anderen straks een advocatenkantoor mogen starten. De vraag is echter of dit wel verstandig is. Gaat het openbreken van de advocatuur niet ten koste van de kwaliteit van de advocatuur? Dit is het onderwerp van deze blog.

Letselschade advocaat vs letselschadebureau

Interessant is dat in diverse branches er al anderen dan advocaten werkzaam die juridische diensten verleen. Een van de bekendste is wellicht de letselschade branche. Tot 20 jaar terug waren er met name letselschade advocaten die slachtoffers met whiplash als gevolg van een verkeersongeluk hielpen bij het verhalen van letselschade. Werd er iemand aangereden door een auto, dan ging het slachtoffer naar een letselschade advocaat en deze hielp dan bij het claimen van een schadevergoeding.

Op een gegeven moment kwamen er ook andere belangenbehartigers die letselschade gingen verhalen van slachtoffers van een verkeersongeval, bedrijfsongeval of hondenbeet. Dit waren rechtsbijstandsverzekeraars en letselschade juristen van letselschade bureaus. Zij deden precies hetzelfde als de letselschade advocaat. Er werd onderzocht wie aansprakelijk was, deze persoon of diens schadeverzekering werd aansprakelijk gesteld en er werd op basis van een schadestaat een schadevergoeding geclaimd.

Letselschade bureaus gingen zich met het verhalen van letselschade bezig houden omdat in de wet is opgenomen dat de tegenpartij niet alleen de letselschade moet betalen. Ook de kosten van een belangenbehartiger komen voor een vergoeding in aanmerking. Daarom is het voor letselschade advocaten en letselschade juristen heel lucratief om slachtoffers van een ongeluk bij te staan.

Het verschil tussen een letselschade advocaat en letselschade jurist is dus niet heel groot. Maar toch is er een groot gevaar als anderen dan advocaten juridische diensten mogen leveren.

Het gevaar van niet advocaten die rechtsbijstand verlenen

In de letselschade branche zijn er helaas veel cowboys die slachtoffers van een ongeluk bijstaan. Want omdat er geen toezicht is op letselschade juristen, mag iedereen zich letselschade specialist noemen en slachtoffers van een ongeluk helpen. 

In de praktijk blijkt dus dat veel letselschadeslachtoffers niet de schadevergoeding ontvangen waar ze recht op hebben. Ook wordt er nog steeds no cure no pay afgesproken terwijl de kosten van rechtsbijstand al betaald worden door de schadeverzekering.

Toezicht zoals bij advocaten de Orde van Advocaten is dus noodzakelijk. Is dit toezicht er niet, dan is de kans aanwezig dat rechtszoekenden hiervan het slachtoffer worden. Anderen dan advocaten een advocatenkantoor laten leiden is mogelijk, maar dan wel onder goed toezicht.

Tags: Letselschade
bookd blogger
crypto & nft lover

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen.