Shit, je hebt te snel op verzenden gedrukt. Op het laatste moment kom je erachter dat je een foutje hebt gemaakt op de factuur voor deze belangrijke klant. Wat kun je er nu nog aan doen? 

Een factuur mag je gewoon herzien

Verkeerde factuur verstuurd? Niets aan de hand, een factuur mag je altijd herzien. Een foutje kan gebeuren, maar heeft geen ernstige gevolgen. Een factuur is namelijk geen wettelijk bindend product, het is eigenlijk gewoon een afspraak die je maakt met je klant.

Als het goed is heb je van tevoren samen een prijs afgesproken voor je diensten of producten, al dan niet vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst blijft bestaan en is bindend. De klant die de verkeerde factuur heeft ontvangen moet dus meer betalen (als er te weinig op de factuur is gerekend) of minder (als er juist te veel op de factuur is gerekend).

Hoe doe je dat dan?

Je kunt een factuur herzien door middel van een correctiefactuur. Dit is een factuur waarin je de fout herstelt door er een wijziging op aan te brengen. Een factuur mag je namelijk niet zomaar verwijderen, maar kun je door een correctiefactuur wel wijzigen.

Dit kan op twee manieren:

  • Door een creditfactuur
  • Door een debetfactuur

Creditfactuur en debetfactuur

Creditfactuur

Heb je een verkeerde factuur verstuurd, omdat het bedrag dat erop staat te hoog is? Dus hoeft je klant eigenlijk minder te betalen? Dan kun je een creditfactuur sturen, een negatieve factuur. Dit is bijvoorbeeld het geval als je hebt afgesproken om een x-aantal uur aan een opdracht te werken en deze van tevoren al gefactureerd hebt, terwijl uiteindelijk blijkt dat je minder lang met de opdracht bezig bent geweest.

Bijvoorbeeld: je stuurt een creditfactuur van – € 100. Heeft je klant de eerste factuur al betaald? Dan moet jij € 100 aan de klant terugbetalen. Je kunt deze creditfactuur ook compenseren met bijvoorbeeld toekomstige facturen.

Debetfactuur

Een debetfactuur stuur je als juist het tegenovergestelde aan de hand is, namelijk als je een te laag bedrag hebt gefactureerd. Je hebt bijvoorbeeld meer uren gewerkt aan een opdracht dan je van tevoren op de factuur hebt gezet. Een debetfactuur neem je gewoon als een normale factuur op in je boekhouding. Zet hier wel ‘debetfactuur’ op, zodat het voor de klant duidelijk is dat het gaat om een herziening (niet verplicht, wel handig).

Dus, heb je een verkeerde factuur verstuurd? Geen paniek! Alles is op te lossen.

bookd blogger
crypto & nft lover

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen.