Al maanden keken wij uit naar de kick-off van Holacracy. Afgelopen woensdag was het dan eindelijk zover! Onder leiding van Pieter Wijkstra en Maaike Burghouts van OrganizationBuilders stond bij Bookd de hele dag Holacracy centraal. En wat een toffe dag was dat.

Holacracy? Ja, ik heb er weleens van gehoord…

Maar wat houdt Holacracy eigenlijk in? Holacracy is een systeem voor zelforganisatie en een nieuwe manier van werken. Het zorgt voor zelfsturing en laat collectieve kennis en creativiteit zijn gang gaan. Hiërarchie en functies zijn dus verleden tijd! Ook de taakverdeling en het nemen van besluiten zijn anders. Er is geen één persoon aangewezen tot het nemen van besluit, maar iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit zorgt ervoor dat besluiten liggen bij het uitvoerende team. Tenslotte heeft het team dagelijks te maken met de taken waarover een besluit moet worden genomen.

Verder wordt in het nieuwe systeem niet gesproken over functies, maar rollen. Het is mogelijk dat één medewerker verschillende rollen kan hebben. Medewerkers kunnen zelf aangeven welke rollen er bestaan en gaan ontstaan binnen de organisatie. Hierdoor worden medewerkers meer bewust van de organisatie en de verbeteringen die nodig zijn. Met dit nieuwe systeem worden de termen teams en afdelingen vervangen door cirkels. Een cirkel ontstaat door het clusteren van verschillende rollen.

Binnen de cirkel worden spanningen besproken. Een spanning is het gat tussen wat het is en wat het kan zijn/kunnen zijn. Het kan dus zowel een kans als probleem zijn, het is maar hoe je het bekijkt! Spanningen worden in werkoverleggen gestructureerd, kort en duidelijk besproken.

Dag oude organisatiestructuur, hallo Holacracy!

Met kunst- en vliegwerk bij Bookd

Sinds het bestaan van Bookd speelt eenvoud, persoonlijk, vrijheid en open binnen de organisatie een belangrijke rol. Binnen het team worden deze kernwaarden als belangrijk beschouwen. Holacracy sluit hierbij perfect aan.

“Door Holacracy toe te passen ben ik van mening dat er efficiënter wordt samengewerkt. Je bent meer op de hoogte van wat er bij jouw collega’s afspeelt en waar hij of zij tegenaan loopt. Je kan hierdoor elkaar verder helpen. Er worden sneller knopen doorgehakt en stap voor stap taken en rollen aangepast. Ook geeft Holacracy mij meer vrijheid, al is dat wel even wennen. Wel ben je hierdoor meer zelfbewust. Ik ben heel benieuwd hoe Holacracy zich verder gaat ontwikkelen in ons bedrijf.”alsdus Thalitha Steevensz van Bookd.

Volgens Bookd zijn voordelen om Holacracy te implementeren een hoge betrokkenheid, meer gelijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel, bewustwording en inzicht in de gehele organisatie. Hierdoor wordt efficiënter gewerkt en heeft iedereen meer uitdaging en verantwoordelijkheid in zijn of haar werk. Ook ontstaan door collectieve kennis nieuwe oplossingen, een sterkere samenwerking en snellere groeimogelijkheden.

Toppers van OrganizationBuilders

We hebben een mooie start gemaakt met deze kick-off. De aankomende maanden hebben wij nog veel te ervaren en ontdekken! OrganizationBuilders is een organisatie die je helpt met het creëren van een aanpak die bij jouw organisatie past. Door te kijken naar structuur en cultuur, helpen zij jouw organisatie onder andere Holacracy toe te passen. Met een doelgerichte en menselijke aanpak helpen zij jouw organisatie continu het meest efficiënt, zorgvuldig en het beste uit jouw organisatie te halen. Bedankt OrganizationBuilders voor deze kick-off! Zonder jullie was deze kick-off niet zo succesvol geweest.

bookd blogger
crypto & nft lover

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen.