Het einde van het jaar is al bijna in zicht. Je wilt daarom dit jaar nog een tablet of iPhone kopen. Je kan de kosten zakelijk opvoeren, waardoor je minder winst maakt én minder belasting hoeft te betalen. Wat zijn hier de regels voor?

Investeringen

Een laptop, tablet of iPhone koop je zakelijk omdat je ze nodig hebt om je werk te kunnen doen. Deze producten gaan een aantal jaar mee (tenminste, dat is de bedoeling). Daarom worden ze ook wel vaste activa genoemd: middelen die langer dan een jaar gebruikt kunnen worden. 

Vaste activa worden door de overheid gezien als investeringen. Je koopt ze immers nu en kunt er een aantal jaar gebruik van maken. Is dit bedrag lager dan €450,-? Dan mag je de kosten in één keer aftrekken in het jaar van aanschaf. Denk bijvoorbeeld aan een bureaustoel, vakliteratuur of een nieuw toetsenbord. 

Afschrijven in 5 jaar 

Je raadt het al. Als de investering duurder is dan € 450, mag je deze niet in één keer aftrekken. Je moet de afschrijving verdelen over het aantal jaar waarin je er gebruik van maakt. Omdat dit verschillend kan zijn, wordt hier in de regel 5 jaar voor aangehouden. 

Op deze manier worden de kosten verspreid over meerdere jaren en wordt er elk jaar een stukje van de investering afgeschreven. Zo ontstaat er een regelmatigere balans en krijg je geen grote pieken en dalen in je winst- en verliesrekening. 

Het aantal jaren waarin wordt afgeschreven is afhankelijk van de investering. Voor relatief ‘kleine’ investeringen (laptop, tablet) wordt het termijn van 5 jaar aangehouden. Maar een grote investering als een bedrijfspand moet je over een veel langer termijn afschrijven. 

Startende ondernemers

Startende ondernemers hebben wat investeringen betreft meer vrijheid. Zolang je nog recht hebt op de startersaftrek (hier heb je in de eerste 5 jaar maximaal 3 keer recht op), mag je willekeurig afschrijven. Dit betekent dat je zelf mag bepalen of je jouw investering in één keer als kosten opvoert of deze over meerdere jaren verdeelt. 

Als je bijvoorbeeld in een jaar erg veel verdient maar zo min mogelijk belasting wilt betalen, is het verstandig om die laptop van € 1000 in hetzelfde jaar af te trekken. Je kunt er ook voor kiezen om af te schrijven in 3 of 2 jaar in plaats van 5 jaar. 

Wil jij dus dit jaar een tablet of iPhone kopen? Als je nog gebruikmaakt van de startersaftrek kun je deze kosten inderdaad in één keer opvoeren en maak je minder winst. Zo niet, dan moet je deze investering netjes verdelen over 5 jaar. 

bookd blogger
crypto & nft lover

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Bookd.nl

Alles over boekhouding, belasting en ondernemen.